PACKNING AV GODS

Nextpack packar och packar om alla typer av gods och är speciallicerade på svårpackade saker så som farligt gods, kylda/ frysta varor och varor som behöver extra skydd.

VI PACKAR

  • Tungt och skrymmande industrigods, som behöver extra starka och anpassade träemballage, för en säker transport och hantering vid lastning och lossning.
  • Produkter, som behöver extra skydd för att klara hantering och transporter på såväl land som sjö och flyg.
  • Farligt Gods, som måste packas enligt de regelverk som finns inom respektive transportsätt. Vi klassificerar, packar, märker samt skriver Farligt Gods dokument.
  • Konst, lådor som skyddar och underlättar transport av stora som små ting.

TOTALLÖSNING

Vi erbjuder totallösningar som innebär att när vi hämtar upp ert gods samt inspekterar och dokumenterar upphämtat gods. Packningen dokumenteras med både packlistor och foto. Ni får en exakt dokumentation över vilket gods som är packat och väntar på transport. Via vårt nätverk av speditörer kan vi även erbjuda transport av ert gods.