FLERA ÅRS ERFARENHET
AV HANTERING OCH PACKNING
AV FARLIGT GODS

ISPM15 Nextpack Sweden AB

Vi är certifierade tillverkare av träemballage för
internationell handel

TJÄNSTER & EMBALLAGE

exportemballage

Exportemballage

Är ni i behov av exportemballage? Hör av er till oss så kommer vi med förslag om vilken typ av emballage som passar ert gods och transport bäst. Från eget snickeri har vi möjlighet att erbjuda produkt och transport anpassade träemballage.

farligt gods

Farligt Gods

Totallösningar inom Farligt Gods!
Vi hämtar, packar, märker
och skriver farligt gods dokument. Via vårt nätverk kan vi också hjälpa er med transportlösningar.

packning av gods

Packning av Gods

Vi packar allt från tungt och skrymmande industrigods till mindre produkter. Gemensamt är att allt gods behöver ett anpassat skydd och emballage för att klara hantering och transport hela vägen till mottagaren i oskadat skick.

exportemballage

Exportemballage

Är ni i behov av exportemballage? Hör av er till oss så kommer vi med förslag om vilken typ av emballage som passar ert gods och transport bäst. Från eget snickeri har vi möjlighet att erbjuda produkt och transport anpassade emballage.

farligt gods

Farligt Gods

Totallösningar inom Farligt Gods! Vi hämtar, packar, märker och skriver farligt gods dokument. Via vårt nätverk kan vi också hjälpa er med transportlösningar.

packning av gods

Packning av Gods

Vi packar allt från tungt och skrymmande industrigods till
mindre produkter. Gemensamt är att allt gods behöver ett anpassat
skydd och emballage för att klara hantering och transport
hela vägen till mottagaren i oskadat skick.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

VAD ÄR FARLIGT GODS?

Farligt Gods är ämnen som kan, om olyckan är framme, orsaka mycket stora och allvarliga skador på allt i dess närhet, så som människor, djur, natur och egendom. För att förhindra detta finns det stränga regelverk som noga måste följas vid hantering, paketering och transport av farligt gods.

VAD ÄR FARLIGT GODS?

Farligt Gods är ämnen som kan, om olyckan är framme, orsaka mycket stora och allvarliga skador på allt i dess närhet, så som människor, djur, natur och egendom. För att förhindra detta finns det stränga regelverk som noga måste följas vid hantering, paketering och transport av farligt gods.